Dod yn fusnes ‘Bargen Werdd’

Yn sgil lansio Cronfa Gwell Cartrefi’r Fargen Werdd (GDHIF) i ddeiliaid tŷ ddydd Mercher diwethaf (10 Rhagfyr 2014), mae cyfleoedd newydd i fusnesau sy’n gosod, yn cynhyrchu neu’n rhoi cyngor i gartrefi am gynhyrchion neu welliannau arbed ynni.

Gall cwsmeriaid ynni domestig wneud cais am grantiau GDHIF tuag at gostau adolygu effeithlonrwydd ynni eu heiddo a / neu gael gwelliannau wedi’u gwneud.

Dylai busnes(au) sy’n gweithredu fel:

  • assessors
  • gosodwyr
  • darparwyr

gael awdurdod i ddarparu gwasanaethau i gwsmeriaid y Fargen Werdd. I ganfod sut, ewch i Dod yn fusnes Bargen Werdd.

Hefyd ar wefan Busnes Cymru:
 
 
 

Sioe Awyr Paris 2015

Peidiwch colli eich cyfle i gymryd rhan yn SIOE AWYR PARIS 2015 - Le Bourget

Dyddiad: 15 -21 Mehefin 2015

Mae Sioe Awyr Paris yn gyfle i fusnesau o Gymru arddangos eu cynnyrch / gwasanaethau a'u galluoedd.  Mae Sioe Awyr Paris yn un o'r prif ddigwyddiadau Awyrofod yn y byd, ac felly'n cynnig cyfle i gynadleddwyr rwydweithio gydag unigolion dylanwadol y maes awyrofod fydd yn y digwyddiad, a chyfarfod â phrif arweinwyr y diwydiant.  

Oherwydd y diddordeb sydd gan gwmnïau i gael lle arddangos ar stondin Llywodraeth Cymru yn y digwyddiad, ac er mwyn bod yn deg, yn hytrach na defnyddio'r egwyddor 'y cyntaf i'r felin', gofynnir i bawb sydd â diddordeb lenwi'r ffurflen sydd wedi'i hatodi fydd yn cael eu defnyddio i benderfynu pa gwmnïau fydd ar stondin Llywodraeth Cymru. Cyfleoedd posibl i fusnesau yn y maes awyrofod / gweithgynhrychu / Deunydd uwch / TGCh  

Lawrlwythwch Ffurflen Mynegi Diddordeb yn Sioe Awyr Paris yma

Anfonwch eich ffurflen at  Rachael.blackburn@wales.gsi.gov.uk erbyn 31 Rhagfyr 2014