Enwebiadau ar agor i Canmol – Gwobrau Marchnata Cymru 2015

 

Mae’r Sefydliad Siartredig dros Farchnata (CIM) yn gwahodd enwebiadau ar gyfer Canmol – Gwobrau Marchnata Cymru 2015

Mae’r categorïau ar gyfer 2015 yn cynnwys:

 • adeiladwaith, peirianneg, gweithgynhyrchu yn cynnwys modurol
 • y celfyddydau, treftadaeth a’r diwydiannau creadigol (yn cynnwys argraffu, y cyfryngau, cyhoeddi)
 • addysg a hyfforddiant
 • technoleg ac ynni (yn cynnwys ynni amgen a thechnolegau carbon isel eraill)
 • gwasanaethau proffesiynol yn cynnwys gwasanaethau ariannol, bancio, buddsoddi, yswiriant a gwasanaethau eraill
 • bwyd, diod, manwerthu a nwyddau traul sy’n symud yn gyflym (FMCG)
 • gwyddorau bywyd (yn cynnwys fferyllol, darparwyr gwasanaeth iechyd, cyflenwyr meddygol)
 • yr economi gymdeithasol (yn cynnwys y sector cyhoeddus, elusennau, y trydydd sector a mentrau ‘dielw’)
 • twristiaeth, gwestai, hamdden, marchnata lle a chyrchfan, teithio a thrafnidiaeth.

Bydd gwobrau unigol hefyd am gyfraniad eithriadol a marchnatwr newydd y flwyddyn.

Bydd enillydd pob categori yn derbyn tlws a thystysgrif enillydd, a bydd yr enillwyr yn elwa yn ogystal ar gyfleodd cyhoeddusrwydd sylweddol.

Mae’r gwobrau ar agor i fusnesau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.

 

Am ragor o wybodaeth ac i wneud enwebiadau, ewch i wefan  www.canmol.com  

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 31 Gorffennaf 2015

 

 

 

Region: 

Nominations open for Canmol – Wales Marketing Awards 2015

The Chartered Institute of Marketing  (CIM)  is inviting nominations for Canmol – Wales Marketing Awards 2015.

The categories for 2015 comprise:

 • construction, engineering, manufacturing including automotive
 • arts, heritage and creative industries (including printing, media, publishing)
 • education and training
 • technology and energy (including alternative energy & other low carbon technologies)
 • professional services including financial services, banking, investment, insurance and other services
 • food, drink, retail and FMCG
 • life sciences (including pharmaceutical, health service providers, medical suppliers)
 • social economy (including public sector, charity, third sector and ‘not-for-profit’ enterprises)
 • tourism, hotels, leisure, place & destination marketing, travel and transport

 

There will also be individual awards for outstanding contribution and new marketer of the year.

The winner of each category will receive a trophy and a winners’ certificate, winners will also benefit from significant publicity opportunities.

The awards are open to businesses located in Wales.

 

For more information and to make nominations, visit www.canmol.com  

The closing date for nominations is 31 July 2015.

 

Region: