Gwahoddiad i weithdy Diogelwch Seicolegol a Lles y Gweithlu

8:30am tan 5:00pm, Dydd Mercher, 19 Tachwedd 2014, Gwesty’r Kinmel Manor, Ffordd San Siôr, Abergele, LL22 9AS

Mae Canolfan Newid Ymddygiad Prifysgol Bangor (WCBC), yn gwahodd busnesau i weithdy newid ymddygiad i archwilio’r berthynas rhwng diwylliant newid ymddygiad, lles a diogelwch yn y gweithle.

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar y modd y gall eich busnes chi elwa o’r ymchwil diweddaraf i ymddygiad gweithlu a bydd yn cynnwys sesiynau ar y canlynol:

  • Mynegai Dibynadwyedd
  • teimlo’n dda a gweithio’n dda
  • newid y drafodaeth, newid y diwylliant

Bydd y gweithdy dan arweiniad arbenigwyr blaenllaw mewn amgylchedd anffurfiol a chyfforddus, a bydd yn eich helpu chi i wneud y canlynol:

  • helpu eich timau i ystyried diogelwch yn rhan o ddiwylliant eich busnes
  • gwella cyfathrebu mewnol ac allanol
  • deall lles yn y gweithle a chanfod sut i’w wella
  • dysgu defnyddio adnoddau ymarferol i ddadansoddi a thrawsffurfio eich diwylliant diogelwch
  • rhwydweithio gydag arbenigwyr a sefydliadau eraill
  • canfod sut all y Ganolfan gefnogi cynaliadwyedd eich busnes
  • derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am gymorth gan Lywodraeth Cymru

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle, anfonwch e-bost at WCBCEvent@pineta.co.uk neu ffoniwch Steve Jones ar 01792 421892.

Hefyd ar wefan Busnes Cymru:

Bod yn gyflogwr cyfrifol

Sut i ddelio â straen

top news story: 

Top news story