Ai’r busnes cyntaf yw’r gorau? Cymerwch ran yn ymchwil Coutts

Mae Coutts a’r Ganolfan ar gyfer Entrepreneuriaid eisiau gwybod a ydych chi wedi sefydlu mwy nag un busnes. Ydych chi wedi gadael busnes neu ddechrau ail fenter?

Bydd rhywfaint o’r ymchwil yn rhoi sylw i’r canlynol:

  • yr heriau a wynebwyd yr ail, y trydydd neu’r pedwerydd tro 
  • a yw’n haws yr eildro?                          
  • pa nodweddion sy’n gwneud entrepreneur cyfres llwyddiannus?
  • unrhyw wahaniaethau rhanbarthol neu sector mewn agwedd?

 

Cofiwch lenwi’r arolwg erbyn dydd Sul 13 Rhagfyr, 2015.

Os hoffech fod yn rhan o astudiaeth achos neu grŵp ffocws ar gyfer ymchwil ategol i ategu canfyddiadau’r arolwg, anfonwch e-bost i maximilian@centreforentrepreneurs.org

 

Region: 

Is the first business the best? Take part in Coutts’ research

Coutts and the Centre for Entrepreneurs want to know if you have set up more than one business.  Have you exited a business or started a second venture?

Some of the research will cover:

  • the challenges faced the second, third or fourth time around
  • whether it is easier the second time around?
  • what attributes make a successful serial entrepreneur?
  • any regional or sectoral differences in attitude?

 

Please complete the survey by Sunday 13 December, 2015.

If you would like to be part of a case study or focus group into supplementary research to complement the survey findings email maximilian@centreforentrepreneurs.org

Region: 

Sioe deithiol ddechreuol i entrepreneuriaid ifanc

Os ydych chi’n berson ifanc sy’n awyddus i ddechrau arni mewn busnes, a bod gennych chi ddiddordeb mewn mentrau a llawer o syniadau ar gyfer busnes, peidiwch â cholli’r cyfle i ddod i un o’n Digwyddiadau Mawr.  Bydd gweithdai yn datblygu eich sgiliau entrepreneuraidd a gallwch ddod i wybod mwy am gefnogaeth wrth ddechrau arni:

 

27 Tachwedd, 2015 – Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam 9.30 i 15.30

30 Tachwedd – Y Stiwdio, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth – 18:45 i 21:45

1 Rhagfyr – Canolfan Dylan Thomas, Abertawe – 9:30 i 15:30

10 Rhagfyr – Littleman Coffee Shop, Caerdydd – 18.45 i 21.45

11 Rhagfyr – Prifysgol De Cymru, Campws Casnewydd – 9.30 i 15.30

 

Mae llefydd yn brin felly i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i wefan Syniadau Mawr.

Region: 

Start-up roadshow for young entrepreneurs

If you are a young person looking to start up in business, interested in enterprise and have big ideas for a business you won’t want to miss one of our Big Events. Workshops will develop your entrepreneurial skills and you can find out about start-up support:

 

27 November, 2015 – Glyndwr University, Wrexham 9.30 to 15.30

30 November – The Studio, Aberystwyth Arts Centre – 18:45 to 21:45

1 December – Dylan Thomas Centre, Swansea – 9:30 to 15:30

10 December – Littleman Coffee Shop, Cardiff – 18.45 to 21.45

11 December – University of South Wales, Newport Campus – 9.30 to 15.30

 

Spaces are limited so for more information and to book your place visit the Big Ideas website.

 

Region: 

The art of retrieving lost customers

You can easily get used to regular, repeat business from a client. Then …no order, no explanation, nothing. It’s a horrid feeling. But think positive. You can win the business back. First, let’s look at some of the reasons for losing the business: One much-quoted survey suggests customers stop doing business because: 1% die; 3% […]