Mind Your Language

It’s a little-known fact that a lack of foreign language skills can lose your company business. Exhibit A: a washing-powder manufacturer couldn’t understand why sales declined after an advertising campaign across the Middle East. Then someone pointed out that Arabs read from right to left: the company had had the text of its advertisements translated […]

parth.cymru ar gael i bawb

O Ddydd Sul 1af Mawrth 2015 mae’r cyfeiriadau parth .cymru a .wales ar y we ar gael i bawb.

Mae'r enwau parth ar gael yn gyfyngedig ac fe fydd unigolion, busnesau  ac sefydliadau  yn gallu dewis y cyfeiriad we neu e-bost delfrydol trwy eu darparwr parthau.

Am fwy o fanylion ymwelwch â'r wefan Nominet

top news story: 

Top news story