Grantiau i hybu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd busnesau a chyrff trydydd sector i geisio am grantiau ar gyfer prosiectau i ddatblygu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

Prif ddiben y grantiau yw annog gweithgareddau sy’n codi ymwybyddiaeth o, neu'n hybu defnydd:

 • meddalwedd
 • aps
 • gwasanaethau ar-lein
 • offer creu cynnwys Cymraeg
 • cynnwys digidol Cymraeg

​Bydd y cynllun grantiau hefyd yn ystyried prosiectau sy'n gwneud y canlynol:

 • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg ar-lein
 • cynyddu maint y cynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan Llywodraeth CymruY dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12.00pm, 30 Ionawr 2015.

Hefyd ar wefan Busnes Cymru:

Cymorth ar gyfer menter gymdeithasol

Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu

 

top news story: 

Top news story

Grants available to promote Welsh-Language technology and digital media

The Welsh Government is inviting Welsh businesses and organisations to apply for grants for projects to develop Welsh-language technology and digital media.

The main focus of the grants will be to support activities that raise awareness of, or promote the use of Welsh-language:

 • software
 • applications
 • online services
 • content creation tools
 • digital content

The grant scheme will also consider projects which:

 • support the development of Welsh language software and digital services available online
 • increase the amount of digital content available in Welsh online

For more information and to make an application, visit the Welsh Government website. The closing date for applications is midday on 30 January 2015.

Also on the Business Wales website:

Social enterprise support

Information, communication and technology

 

top news story: 

Top news story